Рішення сесії міської ради від 16. 10. 2012 року icon

Рішення сесії міської ради від 16. 10. 2012 року
Скачать 171.87 Kb.
НазваниеРішення сесії міської ради від 16. 10. 2012 року
Дата19.01.2013
Размер171.87 Kb.
ТипРішення
источник


Додаток № 1


до рішення сесії міської ради


від 16.10.2012 року

Доходи бюджету Кобеляцької міської ради за 9 місяців 2012 рік


Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом (гр.6=гр.3+гр.4)
Разом у т. ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 2,945,227.24 994,583.92
3,939,811.16
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 2,236,453.93

2,236,453.93
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 2,206,839.15

2,206,839.15
11010100 Податок на доходи найманих працівників 2,061,773.51

2,061,773.51
11010200 Податок на доходи фіз. осіб-суб"єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності 78,862.41

78,862.41
11010300 Податок на доходіи фізичних осіб на дивіденти та роялті11010400 Податок на доходи фізичних осіб,що спл.податк.агентами,із доходів платн.податків 36,748.37

36,748.37
11010500 Податок на доходи фіз. осіб,що спл. фіз. особами за результатами річного декларув. 29,454.86

29,454.86
11010600 Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри11010800 Податок на доходи фізичних осіб-військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу11011100 Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності11011200 Податок и доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду ( субаренду), житловий найм ( піднайм)11011300 Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду(суборенду)11011400 Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна , коштів, майнових та немайнових прав11011600 Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю11020000 Податок на прибуток підприємств 29,614.78

29,614.78
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 29,614.78

29,614.78
12000000 Податки на власність
69,126.92
69,126.92
12020000 Податок з власників транспортних засобів
315.50
315.50
12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
68,811.42
68,811.42
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 619,114.25

619,114.25
13010200 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів13030200 Плата за користування надрамидля видобування корисних копалин місцевого значення13050000 Плата за землю 619,114.25

619,114.25
13050100 Земельний податок з юридичних осіб 109,113.42

109,113.42
13050200 Орендна плата з юридичних осіб 126,563.64

126,563.64
13050300 Земельний податок з фізичних осіб 21,926.80

21,926.80
13050500 Орендна плата з фізичних осіб 361,510.39

361,510.39
16000000 Окремі податки і збори 1,298.04

1,298.04
16010200 Комунальний податок 1,298.04

1,298.04
1800000 Місцеві податки і збори 88,361.02 914,537.34
1,002,898.36
18030000 Туристичний збір 859.36

859.36
18030100 Туристичний збір 1.38

1.38
18030200 Туристичний збір 857.98

857.98
18040000 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 87,501.66 15,395.00
102,896.66
18040100 Збір за провадження торгов. діяльн. нафтопродуктами, скрапл. газом 46,520.01

46,520.01
18040200 Збір за провадження торгов. діяльн. нафтопродуктами, скрапл. газом 18,493.45

18,493.45
18040600 Збір за провадження торгов. діяльн. нафтопродуктами, скрапл. газом 5,284.00

5,284.00
18040700 Збір за провадження торгов. діяльн. нафтопродуктами, скрапл. газом 16,201.20

16,201.20
18041400 Збір за провадження торгов. діяльн. нафтопродуктами, скрапл. газом 805.00

805.00
18041500 Збір за провадження торгов. діяльн. нафтопродуктами, скрапл. газом та стисн. газом на стаціонарних заправних пунктах
15,395.00
15,395.00
18041700 Збір за здійснення. діяльн. торгівлінафтопродуктами, скрапл. газом 198.00

198.00
18050000 Єдиний податок
899,142.34
899,142.34
1900000 Інші податки та збори
10,919.66
10,919.66
19010000 Екологічний податок
10,971.67
10,971.67
19050000 Збір за забруднення навколишнього середовища
-52.01
-52.01
20000000 Неподаткові надходження 1,567,326.12 2,138.58
1,569,464.70
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1,129.32

1,129.32
21010300 Частка прибутку (доходу)господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комун. власності)21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування , за порушення норм регулювання оббігу готівки21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1,129.32

1,129.32
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 1,553,769.44

1,553,769.44
22010300 Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що пребуває в комунальній власності 17,122.93

17,122.93
22090000 Державне мито 1,536,646.51

1,536,646.51
24000000 Інші неподаткові надходження 12,427.36 2,138.58
14,565.94
24060300 Інші надходження 12,427.36

12,427.36
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну поруш.законод.про охор.навкол.природн.середов.внаслідок господар. та іншої діяльності
2,138.58
2,138.58
24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами25000000 Власні надходження бюджетних установ25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ30000000 Доходи від операцій з капіталом
343,151.11 343,151.11 343,151.11
31000000 Надходження від продажу основного капіталу
12,000.00 12,000.00 12,000.00
31010200 Кошти від реалізації безхаз. майна, знахідок,спадкового майна,одерж.територ. гром.31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності
12,000.00 12,000.00 12,000.00
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
331,151.11 331,151.11 331,151.11
33010000 Кошти від продажу землі
331,151.11 331,151.11 331,151.11

Разом доходів 4,512,553.36 1,339,873.61
5,852,426.97
40000000 Офіційні трансферти 1,088,189.00 522,341.00
1,610,530.00
41000000 Від органів державного управління 1,088,189.00 522,341.00
1,610,530.00
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів41020000 Дотації 1,088,189.00

1,088,189.00
41020300 Дотація на вирівнювання,що одержуються з районних та міських бюджетів 1,088,189.00

1,088,189.00
41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів41021100 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень)екстренної, швидкої та невідкладної медичної допомоги41021600 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов"язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю41021700 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу41030000 Субвенції
522,341.00
522,341.00
41034200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлашування в звязку із закінченням строку повноважень41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,реконструкцію,ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
222,341.00
222,341.00
41034900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у т. ч. оснащення інженернерних вводів багатоквартирних житлових будинківзасобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів41035000 Інші субвенції
300,000.00
300,000.00
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів50000000 Цільові фонди50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
Всього доходів 5,600,742.36 1,862,214.61 343,151.11 7,462,956.97

Уточнення за рахунок вільних залишків коштів станом на 01.01.2012 року
Секретар міської ради

Галушко С.С.


МП
Похожие:

Рішення сесії міської ради від 16. 10. 2012 року iconРішення двадцять першої сесії міської ради від 16 жовтня 2012 року
Видатки бюджету Кобеляцької міської ради за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів за 9 місяців 2012...
Рішення сесії міської ради від 16. 10. 2012 року iconДодаток №1 до рішення сесії міської ради від 27. 01. 2012 року Доходи міського бюджету за 2011 рік

Рішення сесії міської ради від 16. 10. 2012 року iconДодаток №2 до рішення сесії міської ради від 27. 01. 2012 року Видатки міського бюджету за 2011 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Рішення сесії міської ради від 16. 10. 2012 року iconРішення десятої сесії шостого скликання від 21 жовтня 2011 року Про плату за користування земельними ділянками до укладення договорів оренди
України, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 19. 04. 93 р. №284 "Про порядок визначення та відшкодування...
Рішення сесії міської ради від 16. 10. 2012 року iconПротокол позачергової шістнадцятої сесії Кобеляцької міської ради п’ятого скликання 15. 00, 14 листопада 2008 року м. Кобеляки, вул. Леніна, 29 (зал засідань міської ради)
На сесію запрошені: представники засобів масової інформації, працівники апарату та члени виконавчого комітету міської ради
Рішення сесії міської ради від 16. 10. 2012 року iconПротокол сьомої сесії Кобеляцької міської ради п’ятого скликання 15. 00, 16 лютого 2007 року м. Кобеляки, вул. Леніна, 29 (зал засідань міської ради)
На сесію запрошені : керівники міських комунальних підприємств І закладів, осередків політичних партій та громадських організацій,...
Рішення сесії міської ради від 16. 10. 2012 року iconПротокол восьмої сесії Кобеляцької міської ради п’ятого скликання 15. 00, 04 травня 2007 року м. Кобеляки, вул. Леніна, 29 (зал засідань міської ради)
На сесію запрошені : керівники міських комунальних підприємств І закладів, осередків політичних партій та громадських організацій,...
Рішення сесії міської ради від 16. 10. 2012 року iconПротокол п’ятої сесії Кобеляцької міської ради п’ятого скликання 14. 00, 12 грудня 2006 року м. Кобеляки, вул. Леніна, 29 (зал засідань міської ради)
На сесію запрошені : керівники міських комунальних підприємств І закладів, осередків політичних партій та громадських організацій,...
Рішення сесії міської ради від 16. 10. 2012 року iconПротокол дев’ятої сесії Кобеляцької міської ради п’ятого скликання 15. 00, 24 липня 2007 року м. Кобеляки, вул. Леніна, 29 (зал засідань міської ради)
На сесію запрошені : керівники міських комунальних підприємств І закладів, осередків політичних партій та громадських організацій,...
Рішення сесії міської ради від 16. 10. 2012 року iconПротокол позачергової шостої сесії Кобеляцької міської ради п’ятого скликання 15. 00, 29 грудня 2006 року м. Кобеляки, вул. Леніна, 29 (зал засідань міської ради)
На сесію запрошені : керівники міських комунальних підприємств І закладів, осередків політичних партій та громадських організацій,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib3.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Лекции
Доклады
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Программы
Методички
Документы

опубликовать

Документы