Специфікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення єдиного державного екзамену з української мови icon

Специфікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення єдиного державного екзамену з української мови
Скачать 387.83 Kb.
НазваниеСпецифікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення єдиного державного екзамену з української мови
страница1/4
Дата21.09.2013
Размер387.83 Kb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4
1. /Специф_кац_я контрольних вим_рювальних матер_ал_в для проведення єдиного державного екзамену 2011 року з украхнськох мови.docxСпецифікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення єдиного державного екзамену з української мови

Специфікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення єдиного державного екзамену з української мови


1. Призначення екзаменаційної роботи

Контрольні вимірювальні матеріали дозоляють встановити рівень засвоєння випускниками Державного освітнього стандарту середньої (повної) загальної освіти.


2. Документи, що визначають зміст екзаменаційної роботи

Зміст екзаменаційної роботи визначається на основі наступних документів:

1) Державний стандарт основної загальної освіти з української (рідної) мови (наказ Міністерства освіти ПМР №547 від 12.05.2009 р.).

2) Державний стандарт середньої (повної) загальної освіти з української (рідної) мови (наказ Міністерства освіти ПМР №547 від 12.05.2009 р.).


3. Структура екзаменаційної роботи

До екзаменаційної роботи вміщено такі форми завдань:

а) 30 завдання з вибором відповіді;

б) 8 завдань з короткою відповіддю;

в) відкрите завдання з розгорнутою відповіддю (написання твору-роздуму).

Екзаменаційна робота з української мови складається з трьох частин:

Частина 1 (А1 – А30) містить завдання з вибором відповіді.

Частина 2 (В1 – В8) містить завдання з короткою відповіддю.

Частина 3 (С1) – це завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю.

Таблиця 1. Розподіл завдань

за частинами екзаменаційної роботи

Частини роботи

Кількість завдань

Максимальний бал

Тип завдань

Частина 1

30

30

Завдання з вибором відповіді

Частина 2

8

11

Завдання з короткою відповіддю

Частина 3

1

23

Завдання з розгорнутою відповіддю

Всього:

39

64

4. Розподіл завдань екзаменаційної роботи за змістом і видами діяльності

Розподіл завдань за основними змістовими розділами навчального предмета «Українська мова (рідна)» подано в таблиці 2.

Таблиця 2. Розподіл завдань

за основними змістовими розділами

навчального предмету «Українська мова»

Змістові розділи

Кількість завдань

Максимальний бал

Фонетика. Графіка. Орфоепія

3

3

Лексикологія. Фразеологія.

2

2

Морфеміка. Словотвір

2

2

Морфологія

6

6

Синтаксис

6

6

Орфографія

7

7

Пунктуація

7

7

Лінгвістика тексту. Стилістика. Культура мовлення. Мовні норми

4

4

Виразність українського мовлення

1

4

Розвиток мовлення. Твір

1

23

Всього:

39

64


Завдання екзаменаційної роботи з української мови різні за способом подання мовного матеріалу (див. таблицю 3). Екзаменований працює з відібраним мовним матеріалом, який поданий у вигляді окремих слів, словосполучень чи речень; з мовними явищами, які подані у тексті; створює власне письмове монологічне висловлювання.


Таблиця 3. Розподіл завдань

за видами робіт з мовним матеріалом

Види робіт з мовним матеріалом

Кількість завдань

Максимальний бал

Робота з відібраним мовним матеріалом: слова, словосполучення чи речення

27

(А1 – А27)

27

Робота з мовними явищами, що пред’явлені в тексті

11

(А29 – А31, В1 – В8)

14

Робота над письмовим монологічним висловлюванням

1

(С1)

23

Всього:

39

64


5. Розподіл завдань екзаменаційної роботи за рівнем складності

Розподіл завдань екзаменаційної роботи за рівнем складності подано в таблиці 4.

Перша частина роботи (А1–А30) перевіряє засвоєння випускниками навчального матеріалу на базовому рівні складності.

Завдання С1(твір) є завданням підвищеного рівня складності.

всі завдання другої частини роботи (В1–В8) відносяться до високого рівня складності.


Таблиця 4. Розподіл завдань екзаменаційної роботи за рівнем складності


Рівень складності

завдань

Кількість завдань

Максимальний бал

Базовий

30 (А1 – А30)

30

Підвищений

8 (В1 – В8)

11

Високий

1 (С1)

23

Всього:

39

64


6. Система оцінювання окремих завдань і роботи в цілому

За правильне виконання кожного завдання 1 і 2 частини роботи (крім завдання В8) випускник отримує 1 бал. За неправильну відповідь чи її відсутність виставляється 0 балів.

Завдання В8 оцінюється за шкалою від 0 до 4 балів. 4 бали: завдання виконано, помилок немає; 3 бал: допущено 1 помилку; 2 балів: допущено 2 помилки; 1 бал: правильно вказано тільки одну цифру; 0 балів: повністю неправильна відповідь (неправильний набір цифр чи їх відсутність). Порядок запису цифр у відповіді має значення.

Максимальна кількість за третю частину роботи – 23 бали.

За правильне виконання всіх завдань екзаменаційної роботи можна отримати 64 первинних бали.


7. Мінімальна кількість балів ЄДЕ

Після проведення екзамену Центр експертизи якості освіти Міністерства освіти ПМР встановлює мінімальну кількість балів ЄДЕ, яка підтверджує засвоєння випускником програми середньої (повної) загальної освіти з української (рідної) мови.

Мінімальний кордон ЄДЕ з української мови визначається обсягом знань та вмінь, без яких в подальшому неможливо продовжувати освіту в закладах середньої професійної та вищої професійної освіти.

При встановленні мінімальної кількості балів передбачається, що екзаменовані, які набрали за результатами ЄДЕ кількість балів не нижче мінімальної, можуть продемонструвати рівень підготовки, який відповідає описаним нижче критеріям чи перевищує їх:

– володіння на базовому рівні лексичними, орфографічними та морфологічними нормами;

– уміння створювати письмове висловлювання заданого типу мовлення за певною темою;

– спроможність до смислового аналізу тексту: вміння формулювати проблему, поставлену автором прочитаного тексту, і визначати позицію автора щодо поданої проблеми.


8. Час виконання роботи

На виконання екзаменаційної роботи відводиться 3 години (180 хвилин).

Перша частина роботи містить 30 завдань з вибором відповіді. Середній час виконання одного завдання цієї частини – 1-3 хвилини. Орієнтовний час виконання цієї частини роботи – 60 хвилин.

Друга частина роботи містить 8 завдань. На виконання кожного завдання потрібно від 3 до 7 хвилин. Орієнтовний час виконання другої частини роботи – 30 хвилин.

Рекомендований час виконання третьої частини роботи, яка складається з одного завдання з розгорнутою відповіддю, – 90 хвилин.


9. План екзаменаційної роботи

Для формування варіантів екзаменаційної роботи з української (рідної) мови розроблено загальний план екзаменаційної роботи, поданий у Додатку.


10. Додаткові матеріали та обладнання

Додаткові матеріали та обладнання на екзамені з української (рідної мови не використовуються.


11. Умови проведення екзамену (вимоги до спеціалістів)

На екзамен з української (рідної) мови в аудиторію не допускаються спеціалісти-філологи.

Відповіді на завдання першої і другої частин роботи автоматично оброблюються після сканування бланків відповідей №1. Експерти залучаються лише у тих випадках, коли виникають проблеми зі зчитуванням відповіді чи її інтерпретацією.

Завдання з розгорнутою відповіддю перевіряються спеціалістами з української мови.


Додаток

План екзаменаційної роботи з української (рідної) мови

завдання

Назва розділів,

що перевіряються завданнями КВМ

А1

Фонетика. Графіка. Орфоепія

А2

Фонетика. Графіка. Орфоепія

А3

Лексикологія та фразеологія

А4

Лексикологія та фразеологія

А5

Морфеміка. Словотвір

А6

Морфеміка. Словотвір

А7

Морфологія

А8

Морфологія

А9

Морфологія

А10

Морфологія

А11

Синтаксис

А12

Синтаксис

А13

Синтаксис

А14

Орфографія

А15

Орфографія

А16

Орфографія

А17

Орфографія

А18

Орфографія

А19

Орфографія

А20

Орфографія

А21

Пунктуація

А22

Пунктуація

А23

Пунктуація

А24

Пунктуація

А25

Пунктуація

А26

Пунктуація

А27

Культура мовлення

А28

Лінгвістика тексту

А29

Лінгвістика тексту. Стилістика

А30

Синтаксис

В1

Лінгвістика тексту. Стилістика

В2

Фонетика. Графіка. Орфоепія

В3

Морфологія

В4

Морфологія

В5

Синтаксис

В6

Синтаксис

В7

Пунктуація

В8

Виразність українського мовлення

С1

Розвиток мовлення. Твір
  1   2   3   4Похожие:

Специфікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення єдиного державного екзамену з української мови iconНаказ № Про проведення п (районного) етапу Х11 Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика
На виконання наказу управління освіти І науки облдержадміністрації №773-но від 4 листопада 2011 року та з метою утвердження державного...
Специфікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення єдиного державного екзамену з української мови iconВеб-сайти і сторінки, присвячені українській мові та літературі
Придністровського державного інституту розвитку освіти для вчителів української мови та літератури
Специфікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення єдиного державного екзамену з української мови iconМетодист райметодкабінету Петрівська Г. П
Визначає мету та основні напрями роботи з учителями української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії та правознавства,...
Специфікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення єдиного державного екзамену з української мови iconСхвалено затверджую
Укладач: І. О. Аношкіна, гол методист з української мови та літератури кафедри загальноосвітніх дисциплін доз «пдіро»
Специфікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення єдиного державного екзамену з української мови icon2. організація та проведення стрільб
Курсу стрільб). Для контрольних занять, підсумкових перевірок (інспекцій) результати підготовки бм (озброєння) оформляються актами...
Специфікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення єдиного державного екзамену з української мови iconПлан проведення вбс
Відомість складання заліку зі знань вимог безпеки під час проведення занять з тактичної підготовки
Специфікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення єдиного державного екзамену з української мови iconВимоги до уроку з іноземної мови
Мовленнєва спрямованість уроку з іноземної мови. Визначення мовленнєвої діяльності як основного об’єкта навчання передбачає формування...
Специфікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення єдиного державного екзамену з української мови iconСтавки єдиного податку для першої групи платників податків в місті Кобеляки
Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра (крім виробництва одягу з текстилю)
Специфікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення єдиного державного екзамену з української мови iconНаказ №716 Про затвердження Інструкції про порядок проведення інспекційних заходів
У зв'язку зі зміною організаційно-штатної структури Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Збройних...
Специфікація контрольних вимірювальних матеріалів для проведення єдиного державного екзамену з української мови iconЗаходи щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» у 2012 році
З 15. 02. 2012 продовжити проведення в районі Всеукраїнської акції „Дай руку, першокласнику!”
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib3.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Лекции
Доклады
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Программы
Методички
Документы

опубликовать

Документы