Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дошкільних закладах за Базовою Програмою \"Я у Світі\" icon

Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дошкільних закладах за Базовою Програмою "Я у Світі"
Скачать 116.99 Kb.
НазваниеСтворення умов для реалізації трудового виховання дітей у дошкільних закладах за Базовою Програмою "Я у Світі"
Дата11.11.2012
Размер116.99 Kb.
ТипДокументы
источник


Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дошкільних закладах за Базовою Програмою "Я у Світі"


У Базовій програмі "Я у Світі" про трудове виховання йдеться у змісті всіх основних ліній розвитку, визначених цією програмою, зокрема у розділах фізичний, соціально-моральний, емоційно-ціннісний та пізнавальний розвиток.

Освітні завдання, які визначені Базовою програмою для молодших дошкільників у контексті трудового виховання визначені:

розвивальні – формувати бажання якісно виконувати доручення;

виховні – виховувати культуру практичної діяльності;

виховувати "почуття порядку";

заохочувати упорядкування найближчого предметно-ігрового середовища;

навчальні – збагачувати уявлення про рукотворний світ, діяльність дорослих;

  • формувати вміння діяти разом.


^ 1. Форми організації праці молодших дошкільників

Основною формою організації праці дітей є доручення. Дорослий спрямовує доручення, які дає дитині на гармонізацію її буття через упорядкування свого оточення, збагачуючи знання про діяльність людей.

Поряд з дорученням у молодшому дошкільному віці використають такі форми, як колективна праця, а наприкінці молодшого дошкільного віку – чергування.


^ Фізичний розвиток


У цьому розділі програми акцент зроблено на тому, що функціональні можливості дітей підвищуються: зростає працездатність, удосконалюється координація рухів. Це виявляється у тому, що діти стають самостійнішими, зокрема у такому виді праці, як самообслуговування. Крім того, саме в цей віковий період діти оволодівають початковими формами трудової діяльності, як-от:

- виконання доручень;

- чергування.

Молодші дошкільники охоче займаються такими видами праці, як:

- самообслуговування;

- побутова праця;

- праця у природі.

За допомогою дорослого молодші дошкільники навчаються:

- користуватися поліфункціональними предметами, удосконалювати способи дії з ними;

- діяти разом з однолітками;

- долати труднощі.

Серед завдань розвитку основним виступає завдання удосконалювати вміння і навички з трудової діяльності, зокрема:

- планувати свої дії;

- підпорядковувати свої дії поставленій меті;

- користуватися знаряддями та матеріалами;

- свідомо регулювати поведінку;

- домагатися високої якості виконання.

Основною умовою організації трудової діяльності дітей дошкільного віку є повага і доброзичливе ставлення до них з боку дорослого та позитивна оцінка вольових зусиль і старанності, спрямованих на предметно-практичну діяльність.

У дітей має бути спеціальний одяг для праці: фартух для роботи на кухні, нитяні рукавички для роботи саду.

Обладнання, яке використовується для трудового виховання молодших дошкільників, має відповідати віковим особливостям дітей та бути естетично оформленим.

Сама діяльність має бути доступною, цікавою та мотивованою: діти мають розуміти, що і для чого вони роблять.

Дорослі повинні подбати про запобігання травматизму дітей і пам'ятати, що під час праці дітей молодшого дошкільного віку необхідно бути поряд з ним.

Отже, діти в молодшому дошкільному віці фізично здатні оволодіти елементарними трудовими діями , а отже у них формують початкові форми трудової діяльності: діти виконують доручення дорослих, чергують, доглядають за рослинами і тваринами, працюють на ділянці, виготовляють вироби з паперу, картону, оволодівають способами виконання елементарних трудових дій, умінням поводитися зі знаряддями праці та матеріалами.


^ Соціально-моральний розвиток


Вікові можливості дітей свідчать про те, що незважаючи на їх зрослу самостійність, роль дорослого як носія соціальних функцій, норм і вимог лишається значною у їхньому житті.

Завдання розвитку полягають у привчанні дітей до виконання елементарних обов'язків та відповідальної поведінки. Це стосується саме такого виду праці, як самообслуговування. Дорослі мають продовжувати вчити дітей доглядати за обличчям, волоссям, тілом та використовувати засоби їх упорядкування – гребінець, мило, зубну щітку, мочалку, рушничок.

Важливим є й завдання елементарних обов'язків як в умовах дитячого садка, так і вдома зокрема:

- складати речі у шафці, іграшки – в ігровому куточку;

- допомагати сервірувати столи та прибирати їх після прийому їжі;

- розкладати дидактичні матеріали та приладдя до заняття

Щоб виконання обов'язків стало для дітей потребою, у них необхідно формувати:

- навички відповідальної поведінки;

- розуміння того, що людині доводиться працювати не лише тоді, коли вона цього хоче, а незалежно від настрою та бажання;

- уміння долати перешкоди і радіти спільним досягненням.

Необхідними умовами організації трудової діяльності, яка сприятиме соціально-моральному зростанню дітей, є:

- емоційна підтримка дітей у доступних видах праці;

- цілеспрямоване формування інтересу дітей до трудової діяльності та розуміння її суспільної значущості.

Отже, у процесі трудової діяльності відбувається формування таких моральних якостей, як відповідальність, турботливість, працьовитість, вдячність.


^ Емоційно – ціннісний розвиток


У дітей молодшого дошкільного віку підвищується сприйнятливість до зовнішніх впливів, зростає емоційна чутливість, здатність до самостійного вибору видів діяльності, емоційних проявів ціннісних ставлень до довкілля та самих себе6 діти радо відгукуються на пропозицію діяти самостійно, на власний розсуд, приймати елементарні самостійні рішення.

З огляду на вікові можливості дітей молодшого дошкільного віку перед педагогами стоять завдання формувати у них:

- уміння самостійно робити вибір, приймати елементарні рішення;

- почуття відповідальності за них перед іншими;

- уміння змістовно проводити час, отримуючи від цього задоволення.

Організовуючи трудову діяльність так , щоб її результати сприймалися дітьми як цінність, необхідно:

- постійно акцентувати увагу на естетичному та моральному аспектах праці;

- дякувати дітям за їхню працю, наголошуючи на емоційній значущості її результату для інших ("Як приємно…", "Квіти будуть нам вдячні і усміхнуться");

- розвивати здатність дітей емоційно відгукуватися на результат праці дорослих та своєї власної.

Отже, праця – джерело емоцій, і вони, в ідеалі, мають бути позитивними. Спілкування та взаємодія дітей з навколишнім світом здатні вплинути на формування їхньої емоційно-ціннісної сфери, але позитивний вплив дорослого є тим вирішальним чинником, від якого залежить: сприйматимуть діти працю як цінність, чи ставитимуться до неї як до обтяжливого обов'язку.


^ Пізнавальний розвиток


Дітям молодшого дошкільного віку притаманні висока допитливість, прагнення дошукатися причин різних життєвих явищ і подій. Це свідчить про те, що настав час дати їм відповіді на різні запитання, як-от:

- для чого люди працюють ?

- як люди різних професій взаємопов'язані між собою?

- які знаряддя праці використовують у різних видах діяльності ?

- які дії виконують представники різних професій ?

Пізнавальний розвиток є невід'ємною складовою і водночас умовою духовного зростання дітей. Очевидно, що ознайомлення з працею дорослих надає дітям нову інформацію для роздумів і міркувань. Саме тому перед вихователями стоять завдання:

- розвивати пізнавальну сферу дітей;

- розширювати їхні уявлення про господарську діяльність людини;

- збагачувати досвід дітей;

- формувати елементи культури праці – уміння планувати діяльність, виправляти помилки, оцінювати результати праці.

Для того, щоб діти успішно засвоювали знання про трудову діяльність дорослих та набували на їх основі практичних умінь, під час організації трудової діяльності необхідно:

- надавати знання, керуючись інтересами та потребами дітей;

- поєднувати працю дітей із грою;

- насичувати трудову діяльність дітей позитивними емоціями;

- систематично використовувати спільну з дорослим працю дітей як засіб навчання і розвитку.

Отже, діти молодшого дошкільного віку здатні засвоїти систему нескладних знань про роль, значення та місце праці у житті людини. Молодших дошкільників ознайомлюють з професіями батьків, а також з тими, яких діти найчастіше зустрічають.

Найдоступніші види праці для дітей молодшого дошкільного віку – самообслуговування, господарсько-побутова праця та праця у природі.

Формування практичних трудових умінь найефективніше відбувається під час спільної з дорослим діяльності, що насичена позитивними емоціями і максимально наближена до гри.


^ П. Створення умов для реалізації трудового

виховання дітей у дитячому садку


Необхідною умовою зростання ефективності трудового виховання дітей є систематичне підвищення фахової кваліфікації педагогів. Організовуючи трудову діяльність дітей, повсякчас:

- наголошується на суспільній значимості праці;

- стежать за тим, щоб усі види праці та їх зміст відповідали віковим можливостям дітей;

- суворо дотримуються вимог безпеки, норм навантаження, не допускаючи перевантаження і перевтоми дітей;

- розширюють самостійність дітей;

- створюють сприятливу психологічну атмосферу;

- спрямовують увагу і зусилля дітей на якісне виконання трудових дій.

Найбільш ефективними у роботі з дітьми є такі методи, як пояснення і показ. З успіхом можна використовувати й ігрові ситуації, ігрові прийоми, заохочення, поетичні тексти, пісні, примовки.

Найпоширеніший вид трудової діяльності – це праця в природі. Умови дають змогу цілий рік організовувати працю дітей на ділянці дошкільного закладу. Організовуючи трудову діяльність дітей, потрібно вчити їх турбуватися і уважно ставитися до товаришів. Працюючи на ділянці діти набувають знань та навички, накопичують досвід.

Вчаться працювати разом, домовлятися з товаришами про черговість робіт, рахуватися з інтересами інших. Часто у дітей формується стійкий інтерес до одного з видів праці. У цьому випадку вихователь має пояснити необхідність інших видів робіт для гарного росту рослин, мотивуючи дітей до їх виконання.

Ознайомлюються з найпростішими технічними пристосуваннями, знаряддями, оволодівають навичками роботи з ними, вчаться дбайливому ставленню до природи. Праця у природі сприяє розвитку спостережливості, допитливості, вихованню інтересу до сільськогосподарської праці та поваги до людей, які не мають нею займатися.

Праця дітей у природі сприяє фізичному розвитку дітей – удосконалюються рухи, стимулюється діяльність різних органів і систем організму.

Праця у природі ефективно сприяє формуванню морально-вольових якостей особистості, що дає змогу розширити кругозір малюків. Саме праця у природі є тією діяльністю, у процесі якої оптимально реалізуються всі завдання екологічного виховання:

- формування ціннісних орієнтацій;

- засвоєння знань про найбільш важливі взаємозалежності у природі;

- виховання бажання спілкуватися з природою;

- засвоєння правил природокористування.

Праця в природі є першим доступним видом соціально значимої продуктивної трудової діяльності, у процесі якої виробляються конкретні матеріальні цінності: вирощуються квіти, овочі, фрукти.

Результати праці конкретні та зрозумілі, однак їх неможливо досягти швидко. Праця дисциплінує, виховує почуття відповідальності за життя живих істот, рослин.

Організовуючи будь- який вид діяльності необхідно:

- рослини розташовувати так, щоб діти могли доглядати за ними, стоячи на підлозі у груповій кімнаті чи на стежці на городі;

- не можна дозволяти дітям старшого дошкільного віку переносити масу більшу ніж 2-2,5 кг;

- загальний час, що відводиться на виконання роботи, не має перевищувати 30 хв. При цьому кожні 7-10 хв. слід змінювати діяльність дітей або влаштовувати перерви.

Організація праці дітей у природі має відповідати певним педагогічним вимогам, зокрема праця має бути:

- спрямованою на розв'язання завдань, означених у базовій Програмі розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", зокрема всебічного (пізнавального, соціально-морального, емоційно-ціннісного, мовленнєвого, фізичного, креативного) розвитку дітей; формування знань; виховання допитливості, ціннісного ставлення до природних об'єктів;

- вмотивованою – щоб виконувати завдання з інтересом, охоче, дитина повинна розуміти, що і для чого вона робить;

- посильною для дітей – залучаючи дітей до праці, доручаючи їм певну ділянку роботи, враховуючи вікові особливості і можливості дітей з тим, щоб вони мали змогу успішно виконати доручену справу. Успіх приносить дитині радість, почуття задоволення, а позитивні емоції, що виникають під впливом виконання завдань і високої оцінки вихователя, важливі для формування у дітей любові до праці; систематичною – проводитися як на заняттях, так і в повсякденні, адже лише за умови систематичної, повсякденної роботи можна формувати у дітей міцні трудові навички, виконувати свої обов'язки;

- добре організованою – під час колективної праці усі діти мають працювати одночасно. Увесь інвентар треб підготувати заздалегідь. Пояснювати і показувати прийоми роботи слід коротко і цікаво. Важливо створити у групі позитивне емоційне ставлення до виконання трудового завдання, щоб праця викликала у дітей радість від спільних зусиль, сприяла створенню інтересу, позитивного ставлення до праці.

Організовуючи працю дітей у природі, слід обов'язково подбати про виконання гігієнічних вимог:

- працю слід організовувати у той час, коли надворі не спекотно – вранці або увечері;

- інвентар має відповідати зростові дітей;

- необхідно переодягати дітей в одяг, спеціально принесені батьками для праці в природі;

- необхідно забезпечувати періодичну зміну пози дітей, запобігаючи перевтомі;

- після закінчення роботи слід добре вимити руки .

Організовуючи працю дітей у природі на території дошкільного закладу, вихователь здебільшого використовує такі форми: як доручення та колективна праця.

Доручення – це найпоширеніша форма залучення дітей до щоденної трудової діяльності у дошкільному закладі. Їх поділяють на кілька видів:

- складність завдань – прості і складні;

- тривалість виконання – короткочасні і довготривалі;

- способом організації дітей – індивідуальні та групові.

Трудові доручення широко використовують у всіх групах дітей. У молодшій – це прості доручення, які мають індивідуальний, короткотривалий, епізодичний і простий за своїм змістом характер.

У середній групі діти отримують складніші і триваліші доручення. Це можуть бути пов'язані з проханням або звертанням до інших осіб, прибиранням і підтриманням порядку на майданчику, насипанням корму у годівниці для птахів.

Потрібно використовувати доручення для індивідуальної роботи з дітьми. Наприклад, дитині, яка не проявляє інтересу до рослин, можна подарувати кімнатну рослину і запропонувати вирощувати її вдома, доглядати і розповідати іншим дітям у групі, як вона росте.

У старшій групі – починаючи з простого і ускладнюються завдання результати, які потрібні не лише йому особисто, а й мають значення для близьких дорослих, товаришів по групі. Виконання групових доручень дає змогу привчати дітей до узгодження своїх дій, збагатити їх досвідом, прищепити гуманістичні почуття, виховувати вміння бути уважними одне до одного.

Колективна праця дає змогу формувати трудові навички і уміння одночасно у всієї групи дітей. Під час колективної праці у дітей формуються уміння приймати спільну мету, домовлятися, узгоджувати свої дії, спільно їх планувати, допомагати товаришу.

З дітьми молодшого дошкільного віку - проводиться колективна праця, мета якої – навчити як треба висівати насіння, поливати рослини, прибирати ділянку, а наприкінці – висаджувати розсаду.

Дітям старшого дошкільного віку навчають перекопувати і розпушувати грунт, планувати грядки.

Колективну працю у природі організовують зі старшими дошкільниками 1-2 рази на тиждень. Для цієї праці можна організовувати як фронтально – усією групою, так і підгрупами.

Під час проведення колективної праці з дітьми молодшого дошкільного віку найчастіше використовують поетапний інструктаж.

Наприкінці молодшого і у старшому дошкільному віці найчастіше використовують перспективний інструктаж, коли вихователь пояснює і показує весь хід роботи, і лише після цього діти її виконують.

Доцільність закріплення послідовності виконання роботи повинен визначати сам вихователь, беручи до уваги індивідуальні особливості дітей своєї вікової групи.

Під час проведення колективних форм праці дошкільникам часто доводиться виконувати доручення, які організовуються вперше, а тому потребують навчання дітей, формування у них певних знань і умінь.

Організовуючи колективну працю з метою навчання певної діяльності, слід дотримуватися педагогічних вимог до її структури, яка має містити:

- мотивацію праці;

- надання необхідних знань;

- власне працю;

- аналіз отриманих результатів.

Наприклад, колективну працю, пов'язану з вирощуванням рослин, слід будувати за такою структурою:

- бесіда про рослин – про їх зовнішній вигляд, необхідні умови для вирощування, значення для людини та природи;

- постановка мети і мотивація праці;

- інструктаж;

- хід роботи;

- підбиття підсумків.

Педагоги мають так організувати співпрацю з батьками, щоб вона була цікавою і практично значимою і для батьків, і для дітей.
Похожие:

Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дошкільних закладах за Базовою Програмою \"Я у Світі\" iconМетодичні рекомендації з питань створення розвивального, емоційного середовища за Базовою програмою "Я у Світі"
Обов'язковою умовою забезпечення ефективного розвитку дитини є створення розвивального середовища в єдності всіх його складників....
Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дошкільних закладах за Базовою Програмою \"Я у Світі\" iconЛітня оздоровча кампанія в дошкільних закладах 2009-2010 н р
Одним із циклів роботи дошкільних закладів, крім навчального року, є оздоровчий період, як складова частина роботи дошкільних закладів...
Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дошкільних закладах за Базовою Програмою \"Я у Світі\" iconПрактикум для завідуючих дошкільними закладами
Тема: "Моніторинг та контроль якості дошкільної освіти за Базовою програмою "Я у Світі"
Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дошкільних закладах за Базовою Програмою \"Я у Світі\" iconМетодичні рекомендації та поради з питань "Організації екологічної освіти в сучасному дошкільному навчальному закладі за базовою програмою "Я у Світі" вступ
Спілкування із природою позитивно впливає на людину, робить її добрішою, чуйнішою, будить уній найкращі почуття. Особлива велика...
Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дошкільних закладах за Базовою Програмою \"Я у Світі\" iconМетодичні рекомендації діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи на допомогу заступникам директорів шкіл
Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), є створення умов для формування освіченої творчої особистості громадянина....
Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дошкільних закладах за Базовою Програмою \"Я у Світі\" iconМетодичні рекомендації з проблем : "Навчання математики за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" "Пуста голова не міркує. Чим більше досвіду І знань має ця голова, тим
Оволодіння прийомами логічного мислення сприяє формуванню в дитини цілісної картини світу й активізує пізнавальні здібності, вміння...
Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дошкільних закладах за Базовою Програмою \"Я у Світі\" iconДошкільних навчальних закладів та контингенту дітей в них станом

Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дошкільних закладах за Базовою Програмою \"Я у Світі\" iconАдаптація дитини до школи
У період начання дитини у першому класі важливе значення має успішність адаптаційного періоду. Створення сприятливого середовища...
Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дошкільних закладах за Базовою Програмою \"Я у Світі\" iconІнклюзивна освіта: навчаємо І виховуємо разом
Як свідчить практика передових європейських країн, більшість дітей з особливостями психофізичного розвитку може навчатись та виховуватись...
Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дошкільних закладах за Базовою Програмою \"Я у Світі\" iconПро прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів
На виконання п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 20 Закону України "Про загальну середню освіту" з метою забезпечення права на освіту та належної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib3.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Лекции
Доклады
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Программы
Методички
Документы

опубликовать

Документы